Avdeling Sarpsborg
Styret
Verv
Navn
Telefon
E-post
Leder
Jostein Berndt
41 65 57 95
Nestleder
Hilde Westad Christiansen
47 28 40 48
Sekretær
Sølvi Iren Hansen
92 29 68 04
Kasserer
Steinar Engedahl
97 05 81 47
Styremedlem
Bjørn-Egil Bergstrøm
95 04 85 55
Vararepresentant
Renate Guttormsen
91 78 06 90
Vararepresentant
Ann Kristin Fredriksen Langsholt
91 74 98 82


Brukskomite
Navn
Telefon
Steinar Engedahl
97 05 81 47
Bjørn-Egil Bergstrøm
95 04 85 55
Jostein Berndt
41 65 57 95
Hilde Westad Christiansen
47 28 40 48
Sølvi Irene Hansen
92 29 68 04
Kristin Rive
93 40 11 07
Ann Kristin Fredriksen Langsholt
91 74 98 82


Plass og hytteansvarlig
Navn
Telefon
Vidar Labahå
95 89 27 72


Valgkomite
Navn
Telefon
Bård Kjølsund (leder)
48 08 09 09
Bjørn-Egil Bergstrøm
95 04 85 55
Tommy Vitting
41 26 43 44
Steinar Aagård
90 04 05 52Avlskontakt, utstillingskomite, webansvar og facebookansvarlig er lagt til styret.
Styret delegerer oppgaver ut fra eget skjønn.