Avdeling Sarpsborg
Tre fellingen har startet
For de som har tatt seg turen til hytta de siste dagene, kan det nesten se ut om forsvaret har øvningsfelt der eller at 3. verdenskrig er tatt til. Forklaringen er langt enklere enn som så.
I flere år, har klubben ønsket å utvide plassen slik at vi kan få et større og enda bedre treningsområde. Samtaler med grunneier er i gang, og som en del av dette har grunneier nå satt igang felling av masse skog på flere sider av plassen.
Vi antar at det vil være avsluttet i løpet av noen uker og da begynner det å bli klart for videreutvikling av områdene.

Styret har informert om at det vil bli satt ned en egen komitee som skal jobbe aktivt med tilretteleggingen av området. Det er også satt av et betydelig beløp i budsjettet for 2016 for å dekke kostnadene rundt dette.

Følg med videre på våre hjemmesider eller facebook, så vil du kunne holde deg orientert om utviklingen.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at arbeidene som pågår, ikke er til hinder for å benytte treningsområdene på vanlig måte.