Avdeling SarpsborgValg av styre og komiteer for 2021

Året 2020 har vært et veldig spesielt år for de fleste. NSchK sentralt har måtte avlyse representantskapsmøte i 2020. Vår avdeling rakk derimot å avholde sin ordinære generalforsamling før Covid-19 brøt ut.

Etter gjeldende regler, skal generalforsamlingen avholdes innen 15 februar. I praksis betyr dette at forslag til valgkomité må være mottatt inne 16. januar kl 11.00.

Vi tar forbehold om at dersom det kommer endringer fra sentralt hold, som gjør at årets generalforsamling må forskyves, så forskyves tidsfristen også for forlag til valgkomitéen.

Absolutt frist er uansett 4 uker før generalforsamlingen avholdes.

Forslag til valgkomitéen skal være skriftlig og sendes til post@schaefer-sarpsborg.com

Med hilsen
Valgkomitéen