Avdeling Sarpsborg
Utstilling av schäferhund langhår – utfyllende redegjørelse

Schäferhund langhår er godkjent av FCI som egen hårlagsvariant og gjøres gjeldende på utstillinger i Norge fra 1. januar 2012.

Da vi foreløpig ikke har registrert schäferhund langhåret, må hunder som skal meldes på til utstilling meldes på som schäferhund normalhår.

Utstillingsarrangør må sette opp klasse schäferhund normalhår i ringen før schäferhund langhår. Alle dommere som er autorisert som dommer for schäferhund, kan også dømme schäferhund langhår.

Arrangør kan arrangere vurdering/fastsetting av hårlagsvariant i ringen i forkant av bedømmelsen, på tilsvarende måte som gjøres ved måling av eks. dachshunder. Hunder som ikke vurderes i forkant av bedømmelsen av schäferhund i ringen vurderes som del av bedømmelsen av schäferhund normalhår. Dersom dommer vurderer hunden som langhår flyttes hunden til bedømmelse i denne klassen.

Det er utarbeidet et eget skjema som skal benyttes for hunder som dommer vurderer som schäferhund langhår. Skjemaet skal fylles ut i ringen og signeres av eier og ringsekretær. Skjemaene returneres NKK av utstillingsarrangør, sammen med premielister og øvrige papirer. Med mindre eier klager, så vil hunden bli omregistrert til schäferhund langhår.

Hunder som eier mener er feilaktig bedømt som langhår og flyttet i henhold til dette, kan påklages til NKK senest 2 uker etter utstillingen. Ankeinstansen består av 2 for rasen autoriserte eksteriørdommere oppnevnt i samarbeid med raseklubb. Disse vurderer hunden når den er i full pels. Deres bedømmelse av hårlag blir stående som endelig og hunden registrert som de bestemmer.