Avdeling Sarpsborg
Klubben er inne på Grasrotandelen som vil gi oss
tilskudd til drift og videre utvikling av klubben.

Vi håper at du, dine venner og bekjente vil støtte oss i dette arbeidet. Det gjør du ved å la Grasrotandelen tilfalle Norsk Schäferhund Klub avd. Sarpsborg.

På den måten bidrar du til videre utvikling og investeringer i klubben.

Klikk deg inn på vervekortet og skriv ut. Her får du et antall visittkortstørrelser som kan klippes og deles ut til dine kontakter. Deretter leveres dette til kommisjonæren og støtten til klubben er på plass.

Du kan også klikke deg inn på vervebrevet for utskrift. Det er et større format med utfyllende opplysninger. Dette kan også deles ut og fremvises til kommisjonær for å opprette støtten til oss. I vervebrevet fremkommer også andre alternativer for å bli registrert som vår støttespiller.


Vi takker så mye for din velvilje!

Skriv ut vervekort                     Skriv ut vervebrev