Avdeling Sarpsborg

                                                                                 
Planlagte aktiviteter i 2024
Aktivitet
Dato:
Dommer(e):
Arrangement referanse:
RIK - IGP 1-2-3, FP
13.04.2024
Rolf Evensen

RIK - IBGH 1-2-3
14.04.2024
Rolf Evensen

K-test
14.04.2024
Steinar Aagaard og Terje Bøvelstad

Utstilling Tysk Mønster
11.05.2024
Oddbjørn Winther

FCI Utstilling
12.05.2024
Rene Jørgensen

Tysk kåring
12.05.2024


Norsk Avlskåring/godkjenning
12.05.2024
Oddbjørn Winther

NKK Kåringsprøve
07.06.2024
Steinar Aagaard

K-test
08.06.2024
Steinar Aagaard og Terje Bøvelstad

Tysk Wesen Test
09.06.2024
Svein Nilsen

NKK Kåringsprøve
16.08.2024
Steinar Aagaard

RIK - FP, UHP, IBGH1-2-3
17.08.2024
Heidi Tokstad

RIK - FP, SL, IPG 1-2-3, IBGH 1-2-3
12.10.2024
Rolf EvensenVi tar forbehold om dommerendringer.
Kontakt styret for mer info.