Avdeling Sarpsborg

                                                                                 
Planlagte aktiviteter i 2022
Aktivitet
Dato:
Dommer(e):
Arrangement referanse:
FP og UHP
22. april 2022
Ivan Jenssen
84-22051
K-test
23. april 2022
Ivan Jensen og Terje Bøvelstad
80-22016
SL, og IGP V, 1, 2, 3
29. april 2022
Heidi Tokstad
84-22052
Utstilling Tysk mønster
21. mai 2022
Oddbjørn Winther

FCI/NKK utstilling
22. mai 2022
Koph (riktig skrivemåte kommer)

Norsk og Tysk Avlskåring
22. mai 2022
Oddbjørn Winther og (usikker)

K-test
11. juni 2022
Steinar Aagaard og Terje Bøvelstad
80-22017
NKK-Kåringsprøve
11. juni 2022
Steinar Aagaard
82-22011
NKK-Kåringsprøve
19. august 2022
Steinar Aagaard
82-22012
FP + IGBH
20. august 2022

84-22053
SL, og IGP V, 1, 2, 3
8. oktober 2022
Heidi Tokstad
84-22054


Vi tar forbehold om dommerendringer.
Kontakt styret for mer info.