Avdeling Sarpsborg
BEKJENTGJØRING OG INVITASJON TIL
GENERALFORSAMLING NSchK Avd. SARPSBORG

Det informeres med dette om at avdelingens generalforsamling avholdes på klubbhytta LØRDAG 3. februar 2018 kl 13.00.

Det vil være servering av smørbrød under generalforsamlingen og de som er interesserte er velkommen til å bli med videre på kvelden til en felles bespisning ute på restaurant (hver enkelt betaler for seg selv) Nærmere info kommer i invitasjonen til møtet ca 2 uker før møtedagen.

Forslag til generalforsamlingen MÅ være styret i hende SENEST 4 uker før møtet.

Forslag på kandidater til valg MÅ være valgkomiteen i hende SENEST 4 UKER FØR MØTET.

Til orientering er følgende på valg:

Leder

På valg
Nestleder

Ikke på valg
Sekretær

Ikke på valg
Kasserer

På valg
Bruksansvarlig

På valg
Styremedlem

Ikke på valg
Varamedlemmer

På valg
Brukshundkomite

Velges hvert år
Plass/hytteansvarlig

Velges hvert år
Valgkomite

Velges hvert år
Revisor

Velges hvert år
Vararevisor

Velges hvert år
RIK ansvarlig

Velges hvert år

Styret