Avdeling Sarpsborg
Vi har fått "nye" hjemmesider
Klubbens styre har valgt å gjøre en del visuelle endringer på våre hjemmesider. Over flere år har Camilla Warnborg gjort en glimrende innsats og lagt ned utallige timer for klubben. Klubben setter utrolig stor pris på den jobben Camilla har gjort for oss og måten dette har blitt håndtert på.

Når vi nå har valgt å gjøre endringer, har dette flere årsaker, men hovedhensikten er at det skal bli lettere å navigere, men også med hovedessensen hvor sidene oppleves som lysere og "trivligere". Særlig svært mange menyvalg og lange undermenyer har vært noe det vi mest har ønsket å gjøre endringer på. Noe tekst har samtidig blitt noe redigert. Fortsatt det aller meste av informasjon være tilgjengelig som tidligere, men du vil nå finne at nyheter og bilder har blitt "flettet" sammen.

Dette betyr at vi nå forlater dinstudio.se og at alt blir liggende på vårt eget nettsted. Dette er både kostnadsbesparende, men forenkler også prosessen mye. Med nå rundt 150 forskjellige sider (med undersider), begynner vårt nettsted å bli rimelig omfattende. Fremover vil du kunne oppleve videre endringer, alt for at sidene skal bli enklere å navigere i. Har du problemer med å finne frem. eller savner noe, så ta gjerne kontakt med oss på schafer.sarpsborg@klubb.nkk.no.

Vi håper du vil finne deg godt tilrette med de nye hjemmesidene og vi er selvfølgelig også åpne for innspill.

Med vennlig hilsen
Styret