Avdeling Sarpsborg
Vel avholdt og hyggelig julebord


Som tradisjon, har klubben alltid et sosialt samvær før jul.
Slik ble det også i år, da med tradisjonell julemat servert på
klubbhytta. 19 personer meldte seg på innen fristen.
Det gjorde at hytta var "stinn brakke", men flere ønsket å komme.

Det hele ble en trivelig og sosial aften, noe som igjen viser at vi har
både ei fin hytte og en sosial gjeng.