Avdeling Sarpsborg
I tradisjon tro arrangeres julemarsj 2. juledag (26. desember)
på klubbhytta kl. 11.00.
Vi planlegger en rekke aktiviteter - Fint om du holder av dagen.
Dagen er for to- og firebeinte.
Små og store.
Ta gjerne med slekt og venner.