Avdeling Sarpsborg
RIK

IPO (av tysk international prüfungsordnung = internasjonalt eksamensreglement) eller RIK
(Regler for Internasjonale Konkurranser) er en konkurransesport der hund og fører (ekvipasje) konkurrerer i de tre hovedøvelsene, spor (gruppe A), lydighet (gruppe B) og beskyttelse (gruppe C, også kalt schütz).

Hver av øvelsene har flere delmomenter som bedømmes av en dommer.
De tre øvelsen er satt sammen for å teste hunders allsidighet som brukshund.
IPO er i dag verdens største sportsgren for brukshunder og utøves i alle land tilsluttet FCI, herunder også i Norge gjennom NKK. IPO har mange fellestrekk med brukshundsport, men øvelsene er ikke de samme.


Grunnlaget for IPO

Noe av tanken bak IPO er å fremme avl av hunder som har genetisk stødige og godt egnede brukshundegenskaper, fordi behoved for gode tjenestehunder er voksende i hele Europa. Eksteriør er derfor underordnet. Dette kommer også til uttrykk i bedømningen. Dommeren skal også vurdere hundens generelle kvaliteter, og ikke bare fokusere på det treningsmessige resultat som ekvipasjen utgjør i øyeblikket.

Hundene må utvise ro og evne til konsentrasjon når de går spor, vise førbarhet og samarbeidsvilje i lydighet, og vise høyt temperament, belastbarhet og sterke drifter som lar seg kontrollere i beskyttelse.

I IPO gis det også anledning til å utelate deler av treningen, f.eks. forsvarsarbeidet for de som ikke ønsker at hunden skal få slik trening.
Man kan også velge å bare trene f.eks. enten spor eller lydighet.


Gruppe A spor


Spor i IPO skiller seg fra tradisjonelle bruksspor. I IPO belønnes ekvipasjen gjennom sin presisjonsevne, nøyaktighet og intensitet.

Underlaget der sporet legges kan i utgangspunktet være hva som helst, men består ofte av dyrket mark. Vinklene (2 i IPO I) er oftest 90° og gjenstandene (2 i IPO I) er relativt små (en fyrstikkeske el.l.). Hunden skal med et dypt, intensivt og presist søk i sporkjernen, følge det av sporlegger oppgåtte sporet (selvgått i IPO I). Hundens evne til konsentrasjon, søkelyst og selvstendighet er hva dommeren vurderer.

 
 
Gruppe B lydighetLydighet i IPO består av et program som på forhånd er kjent av hundefører.
Hunder med høyt temperament, stor arbeidsglede og god presisjon belønnes. Også hundens samarbeidsevne med fører vurderes.

 
Gruppe C schütz


Schutz i IPO består av et på forhånd kjent program for ekvipasjen og figuranten, som for øverig er utstyrt med nødvendig verneutstyr (beskyttelsesbukse og beskyttelsesarm). Hunder med et selvsikkert friftsanlegg belønnes, sammen med hunderførers kontroll og hundes evne til lydighet. Dommeren vurderer først og fremst hundens belastbarhet, mot og førbarhet. Det er viktig å presisere at hunden ikke biter i «mannen», men i byttet som i dette tilfellet utgjør beskyttelsesarmen.


Prøvekategori
Norsk betegnelse
Beskrivelse
Begynnerprøve
B
Første steg på lydighetsplattformen og inneholder bare lydighet.
Begynnerprøve
AB
Her kommer et enkelt spor i tilleggg til gruppe B som er lik i alle begynnerprøver.
Utholdenhetsprøve
UHP
Sykkelprøve, hvor formålet er å vise at hunden er i god fysisk form.
Ferdselsprøve
FP
Dette er inngangsbilletten til RIK-pogrammet og et krav til bestått for å kunne delta i de underliggende prøvene inne RIK-programmet.
Begynnerprøve
ABC
Inneholder begynnerprøver for Spor, Lydighet og bitearbeid.
Spor og
Lydighetsprøve 1
Spor og
Lydighetsprøve 2
Spor og
Lydighetsprøve 3

SL 1

SL 2

SL 3

Disse pøvene inneholder spor som gjennomføres på jorder og en lydighetsdel i stigende vanskelighetsgrad. Lydighetsdelen er lik i alle resterende prøvekategorier.
IPO/SchH 1
IPO/SchH 2
IPO/SchH 3
IPO/SchH 1
IPO/SchH 2
IPO/SchH 3
Disse pøvene inneholder spor som gjennomføres på jorder og en lydighetsdel i stigende vanskelighetsgrad. Lydighetsdelen er lik i alle resterende prøvekategorier.
RIK Brukshundprøve
Spor 1
RIK Brukshundprøve
Spor 2
RIK Brukshundprøve
Spor 3

RSP 1

RSP 2

RSP 3
Disse prøvene er så og si helt like de tradisjonelle brukshundprøvene i skogen. Brukshundprøvene består av sporoppsøk i klasse 2 og 3, samt et spor i skogen. I klasse 3 er dette sporet 2 timer gammelt og ca. 2 km. Gruppe A inneholder også et tradisjonelt feltsøk, 50 x 50 m med fore bruksgjenstander. Lydighetsdelen er lik de andre prøvene i RIK-programmet.
RIK Brukshundprøve
Rundering 1
RIK Brukshundprøve
Rundering 2
RIK Brukshundprøve
Rundering 3

RRP 1

RRP 2

RRP 3

Dette er tradisjonelle runderingsprøver i skogen med 3 figuranter i hver klasse. Runderingsløypa i klasse 3 er 400 m lang. Også her har man med feltsøk og en lydighetsdel.

Sporhundprøve 1

Sporhundprøve 2

SPH 1

SPH 2
Dette er en ren sporprøve for de som liker store utfordringer og MEGET vanskelige spor. Her kreves det meget godt hundemateriale for å lykkes. Sporhundprøvene skal gjennomføres på vekslende underlag og sporet krysse en beferdet vei, det legges inn ferske kryssninger. SPH 2 prøven gjennomføres over 2 dager.