Avdeling Sarpsborg
Avdelingens generalforsamling for året 2015 gjennomført
 
Det var på forhånd sendt ut innkalling til avdelingens generalforsamling 16.januar 2013 med påfølgende sosial samling med koldtbord.

Generalforsamlingen gjelder for foregående år (2015) og ble avholdt på avdelingens klubbhytte. I samsvar med NSchK`s lover var det i god tid sendt ut varsel med dagsorden med dertil underlag. Det var godt oppmøte der om lag 30 % av medlemmene var møtt frem.

Leder ønsket velkommen og oppsatt dagsorden ble deretter godkjent og gjennomført. Det var ikke innkommet noen forslag denne gangen og de forskjellige sakene ble presentert og gjennomgått uten særlige bemerkninger fra medlemmene. Dog var det kommet inn et par saker som styret valgte å fremme etter den offisielle delen av møtet var over. Disse sakene ga til tider heftige diskusjoner, men så lenge disse sakene lå på et mer generelt plan i schäferhundklubben og ikke i vår avdeling, ble det på sett og vis et gemyttlig møte til tross for heftige diskusjoner.

Det borger for et godt 2016 der avdelingen har en rekke arrangement og gjøremål. Klubben er i gang med å planlegge utvidelsen av vårt treningsområde, samt at forberedelsene på arrangement for vårt 60 års jubileum i 2017 allerede er i gang. Når det gjelder styre og øvrige komiteer tok de fleste gjenvalg, men noen valgte å trekke seg fra sine verv. Avdelingen takker disse for sine bidrag og ønsker de nye medlemmene velkommen i sine verv. Hvem som besitter de forskjellige tillitsverv fremkommer her.

Nok en gang kan vår avdeling vise til et positivt økonomisk resultat. Dette gir seg ikke selv, og styret takket medlemmene for god innsats.

Vi venter på mat mens praten gårEn kald og snørik kveld på plassenMette og gode medlemmer i fortsatt hyggelig lag"Kjøkkenkomiteen" tar en velfortjent hvil etter mange timers forberedelserDa har man spist og er klar for loddtrekning og kaffe