Avdeling Sarpsborg
BEKJENTGJØRING OG INVITASJON TIL
GENERALFORSAMLING NSchK Avd. SARPSBORG

Det informeres med dette om at avdelingens generalforsamling avholdes på klubbhytta LØRDAG 9. februar 2019 kl 13.00.

Det vil være servering av smørbrød under generalforsamlingen og de som er interesserte er velkommen til å bli med videre på kvelden til en felles bespisning ute på restaurant (hver enkelt betaler for seg selv) Nærmere info kommer i invitasjonen til møtet ca 2 uker før møtedagen.

Forslag til generalforsamlingen MÅ være styret i hende SENEST 4 uker før møtet.

Forslag på kandidater til valg MÅ være valgkomiteen i hende SENEST 4 UKER FØR MØTET.

Til orientering er følgende på valg:

Leder

Ikke på valg
Velges for 2 år
Nestleder

På valg
Velges for 2 år
Sekretær

På valg
Velges for 2 år
Kasserer

Ikke på valg
Velges for 2 år
Bruksansvarlig

Utgår (nye regler)
Konstitueres blandt styremedlemmer
Styremedlem

På valg
Velges for 2 år
Varamedlemmer (2 stk)

På valg
Velges for 1 år
Brukshundskomite

På valg
Velges for 1 år
Plass/hytteansvarlig

På valg
Velges for 1 år
Revisor

Ikke på valg
Velges for 2 år
Vararevisor

På valg
Velges for 1 år
Leder valgkomite

På valg
Velges for 1 år
Medlem valgkomite (2 stk)

På valg
Velges for 1 år
Varamedlem valgkomite

På valg
Velges for 1 år
Representant til Rep.møte

På valg
Velges for 1 år
Observatør(er) til Rep.møte

På valg
Velges for 1 år
Delegater for NKKs regionsmøte


Styret