Avdeling Sarpsborg
Gjennomført RIK kurs i Nschk. avd. Sarpsborg
11.-13.september 2015


Det var påmeldt 10 ekvipasjer – noen til grunnkurs og noen til figurant kurset. Instruktører var hhv. Ivan Jenssen på grunnkurs og Gunnar Olsen på figurantkurset.

Seansen startet fredag med teori og gjennomgang av NKK`s kursmateriell. Det ble i tillegg til en nøye gjennomgang av kursinnholdet også vist fotos og video for på best måte å synliggjøre teorien i praksis. Det var en engasjert gjeng som fulgte godt med og som kom med en rekke fornuftige spørsmål på det som ble presentert.

Lørdag morgen startet igjen med fokus på teorien – herunder nytt stoff og repetisjon på gårdagens program. Således skulle alt ligge til rette for praktisk trening der en fikk prøvd seg som hundefører og figurant. Uvant for noen å måtte "hoppe inn i buksa" når en vanligvis ser hunden fra motsatt side, men all honnør til deltakerne som taklet dette på en god måte.
Hver og en av deltakerne fikk prøvd seg gjentatte ganger både med egen hund ovenfor annen figurant – likeså fikk de prøve seg som figuranter ovenfor de andres hunder. Alt under veiledning og demonstrasjon fra instruktørene og figurant som var tilstede.
Gjennom de praktiske øvelsene ble tidligere gjennomgått teori flettet inn slik at forståelsen skulle bli best mulig. Vi så en meget god utvikling både hva gjelder praktisk figurering og ikke minst forståelse for hvordan en skulle opptre ovenfor de forskjellige hundene.

Kurset fortsatte søndag med egentrening og repetisjon av tidligere gjennomgått stoff.
Det ble også vist prestasjoner fra to IPO 3 hunder  som viste forskjellige ferdige øvelser. På den måten så deltakerne et "ferdig produkt" - og fikk da se hvor mye trening som skal til for å få frem hunden. Ikke minst ble det lagt stor vekt på at innlæringen skal være human og lystbetont og at såkalte "remedier" overhodet ikke er tillatt. Vi ønsker frigjorte og glade hunder som gjør dette uten tvang og aggresjon.

Søndagen var en historisk dag for avd. Sarpsborg da en av klubbens medlemmer Besfort Xhafa foretok sin mønstring som prøvefigurant. I anledning mønstringen var Ole Petter Kristiansen med sin IPO 3 hund på plass. Det ble gjennomført en prøve der de forskjellige momentene innenfor gruppe C ble gjennomført. En nyttig opplevelse for kursdeltakerne som på den måten fikk ekstra motivasjon for denne grenen av hundeaktivitet.

Vi gratulerer Besfort med en prestasjon på høyt nivå – en prestasjon dommer Ivan Jenssen betegnet som "utmerket utført" !!
Klubben og treningskameratene ønsker Besfort hell og lykke fremover – både som figurant og som utøver med egne hunder.
Vi takker også noen av "våre damer og herrer uten skjørt" for tilrettelegging av kaffe/kaker på fredag og nydelig grillmat med tilbehør både lørdag og søndag.

Alt i alt en flott helg der alt syntes å gå på skinner – selv været var med oss denne gangen.
En takk til deltakerne for stor interesse og engasjement. Flere av de har kommet langt på vei med sine hunder. Avd. Sarpsborg ønsker dere alle lykke til fremover – vi gleder oss til å se dere komme til start… !
Det være seg som figuranter – og/eller med egne hunder.
Jb/ref.230915