Avdeling Sarpsborg

Avdelingens generalforsamling for året 2017 gjennomført
 
Det var på forhånd sendt ut innkalling til avdelingens generalforsamling 3. februar 2018, samt bekjentgjort med SMS, på Facebook og på våre hjemmesider. Det ble servert nydelige smørbrød. De som hadde meldt seg på, ble også med på sosialt samvær på China Plaza i Sarpsborg på kvelden.

Generalforsamlingen gjelder for foregående år (2017) og ble avholdt på avdelingens klubbhytte. I samsvar med NSchK`s lover var det i god tid sendt ut varsel med dagsorden med dertil underlag. Det var godt oppmøte der om lag 20 av medlemmene var møtt frem.

Leder ønsket velkommen og oppsatt dagsorden ble deretter godkjent og gjennomført. Det var ikke innkommet noen forslag denne gangen og de forskjellige sakene ble presentert og gjennomgått uten særlige bemerkninger fra medlemmene.

Når det gjelder styre og øvrige komiteer tok de fleste gjenvalg. Hvem som besitter de forskjellige tillitsverv fremkommer her.

Nok en gang kan vår avdeling vise til et positivt økonomisk resultat. Dette gir seg ikke selv, og styret takket medlemmene for god innsats.