Avdeling Sarpsborg
Styret
Verv
Navn
Telefon
E-post
Leder
Jostein Berndt
41 65 57 95
Nestleder
Hilde Westad Christiansen
47 28 40 48
Sekretær
Sølvi Irene Hansen
92 29 68 04
Kasserer
Steinar Engedahl
97 05 81 47
Styremedlem
Bjørn-Egil Bergstrøm
95 04 85 55
Vararepresentant
Tove Berndt
97 70 98 96
Vararepresentant
Helge Borg
92 61 96 98


Brukskomite
Navn
Telefon
Steinar Engedahl
97 05 81 47
Helge Borg
92 61 96 98
Nina Hansen

Bjørn-Egil Bergstrøm
95 04 85 55
Jostein Berndt
41 65 57 95
Hilde Westad Christiansen
47 28 40 48
Sølvi Irene Hansenx
92 29 68 04
Pernille Bergstrøm
97 01 14 45


Plass og hytteansvarlig
Navn
Telefon
Per Ingar Olsen
91 59 10 80


Valgkomite
Navn
Telefon
Bård Kjølsund (leder)
48 08 09 09
Per Ingar Olsen
91 59 10 80
Tommy Vitting
97 82 23 23
Bjørn-Egil Bergstrøm
95 04 85 55Avlskontakt, utstillingskomite, webansvar og facebookansvarlig er lagt til styret.
Styret delegerer oppgaver ut fra eget skjønn.