Avdeling Sarpsborg

                                                                                 
Planlagte aktiviteter i 2021
Aktivitet
Dato:
Dommer(e):
Utstilling Tysk mønster - AVSLYST GRUNNET PANDEMI !
17. april 2021
Bjørn Lundberget, Norge
FCI/NKK utstilling - AVSLYST GRUNNET PANDEMI !
18. april 2021
René Jørgensen, Danmark
Norsk Avlskåring - AVSLYST GRUNNET PANDEMI !
18. april 2021
Oddbjørn Winther, Norge
K-test og UHP - AVSLYST GRUNNET PANDEMI !
25. april 2021
Steinar Aagaard og Ivan Jenssen
K-test
12. juni 2021
Steinar Aagaard og Terje Bøvelstad
NKK-Kåringsprøve
12. juni 2021
Steinar Aagaard
NKK-Kåringsprøve
20. august 2021
Steinar Aagaard
FP og UHP
21. august 2021
Ivan Jenssen
LP stevne
22. august 2021
Rune Bjerklund
Utstilling Tysk Mønster
11. september 2021
Svein Nilsen
Utstilling (FCI)
12. september 2021
Sven Egil Vagle
FP, UHP og IGP V, 1, 2, 3
09. oktober 2021
Vidar Haarberg
Vi tar forbehold om dommerendringer.
Kontakt styret for mer info.